/ 1 نظر / 5 بازدید
سعيد راضي حويزه

سلام .منوچهر جان .حقيقتآ عكسهات نشانه ذوق و ازهمه مهمتر حس زيبايي شناسانه است كه در ضمير ناخود گاهت جريان دارد مي باشد . اگر جه ميدانم بواسطه تجربيات چندين ساله ات در مطبوعات آشنايي كافي با اصول گرفتن عكس رو داري . احتمالآ قدري هم كمبود وقت دليل اصلي نپرداختن به عكاس است . بهر حال شايد سفرهاي كاري فرصت مناسبي براي جبران آن باشد . از خداوند برايت آرزوي توفيق دارم . سعيد راضي حويزه