/ 2 نظر / 4 بازدید
لالایی قلعه تل

صبح خرامان میآید وبس صبح بی شب پس زد ورفت منوتومیمانین درکویر نفس صورتک بیدار است وخروس میخواند ورفت

لالایی قلعه تل

صبح خرامان میآید وبس صبح بی شب پس زد ورفت منوتومیمانین درکویر نفس صورتک بیدار است وخروس میخواند ورفت