چادر عشایر بختیاری-خوزستان نویسنده: منوچهربرون(عکس) - چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩

لینک      نظرات ()