شیرهای سنگی(سرزمین بختیاری خوزستان) نویسنده: منوچهربرون(عکس) - جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩

لینک      نظرات ()