تاريخ : جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ | ۳:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

تنها


برچسب‌ها: تنها

تاريخ : جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ | ۳:۱٥ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

غربت


برچسب‌ها: غربت

تاريخ : جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ | ۳:۱۱ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

اوج


برچسب‌ها: اوج

تاريخ : یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)
تاريخ : یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

کودک بختیاری


برچسب‌ها: کودک بختیاری

تاريخ : یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

سوار کار بختیاری


برچسب‌ها: سوار کار بختیاری

تاريخ : یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

دست به سینه


برچسب‌ها: دست به سینه