تاريخ : جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

بختیاری


برچسب‌ها: بختیاری

تاريخ : جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

زن لر


برچسب‌ها: زن بختیاری

تاريخ : جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

بختیاری


برچسب‌ها: بختیاری

تاريخ : جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)

کوچ


برچسب‌ها: کوچ

تاريخ : جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ | ۱:٠۸ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)
تاريخ : جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ | ۱:٠۳ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: شیر زن بختیاری

تاريخ : جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دختر روستایی

تاريخ : یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دختر بختیاری

تاريخ : یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: قالی

تاريخ : یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)
تاريخ : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩ | ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: نان تیری

تاريخ : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: شیرهای سنگی

تاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٦:۳۱ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دختربختیاری

تاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٦:٢٩ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: زنان قالی باف

تاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٦:٢٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دختر بختیاری

تاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)
تاريخ : سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: پیرمرد بختیاری

تاريخ : سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: دختربختیاری

تاريخ : سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ | ٩:٠٧ ‎ق.ظ | نويسنده : منوچهربرون(عکس)


برچسب‌ها: شیر سنگی